Praktisk information

læge Helsingør charlotte Weirsøe og jesper elmquist

Konsultation: 
Vi har åbent hver dag og med udvidede åbningstider flere af ugens dage. Ferier og kursus-aktivitet dækkes internt i Lægeklinikken. Klinikken holder med andre ord aldrig ferie – stort set.

Vi forsøger at have en nem adgang til klinikken. Tid kan bestilles her på hjemmesiden via selvbetjening eller du kan ringe til os.  Ved akut sygdom kan der med fordel ringes mellem kl 08-08.50 hvor mindst 2 af lægerne og 1-2 sygeplejersker sidder ved telefonen.

Der er dagligt visiterede lægekonsultationer i tidsrummet 09:15 – 17:00 på nær fredag 09:15-15 . Sygeplejekonsultationerne er i tidsrummet 8-16 mandag, 8-17 tirsdag, onsdag og torsdag og 8-15 fredag. Tirsdag åbner lægeklinikken kl. 7.15. Onsdag og fredage (lidt varieret fra uge til uge) er klinikken åben fra kl 07:00 til blodprøvetagning etc. hos en sygeplejerske.  

Ved akut opstået sygdom fås tid hos den læge som (først) er ledig. Ved øvrige konsultationer kan man altid ønske tid hos den læge man bedst kender.

Hjemmebesøg/sygebesøg planlægges fortrinsvist sammen med lægen om morgenen mellem kl. 08-08.50. Det er tiltænkt patienter med væsentlig nedsat førlighed. Det er lægens vurdering, om der er behov for akut sygebesøg. Oftest har vi mulighed for at yde den bedste lægefaglige vurdering i lægekonsultationen i klinikken. Her har vi bl.a. laboratoriefaciliteter som vi kan støtte os til ved udredning, diagnose og behandling.

Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår efter kl.09:00 eller via vores hjemmeside under selvbetjening.  Der er telefontid fra 08-12:30 hver dag.  Vi har ekstra bemanding på telefonerne om formiddagen.

Når klinikken er lukket,  i weekenden og på helligdage kan Akut-telefonen kontaktes på tlf. 1813

NB i tilfælde af livstruende sygdom skal du ringe 112