Børnevaccination

smiling-kids-facesDet danske børnevaccinationsprogram

5 uger:  Ingen børnevaccination – men vigtig første børneundersøgelse ved læge. Gerne børneundersøgelse før 5. uger. Især hvis der ikke har været lægeundersøgelse inden udskrivelse fra barselsgangen.  Undersøgelsen for hoftedysplasi er langt mere valid hvis den foretages indenfor de første 2 leveuger.

3 mdr.:   1. vaccination hos sygeplejerske – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib – samt pneumokok – ingen børneundersøgelse.  I alt 2 seperate vaccinationer.

5 mdr.:    2. vaccination hos lægen – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib – samt pneumokok.  Samtidig tilbud om børneundersøgelse. I alt 2  seperate vaccinationer.

12 mdr.:    3. vaccination hos lægen – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib- samt pneumokok. Samtidig tilbud om børneundersøgelse. I alt 2 sepreate vaccinationer

15 mdr.: Vaccination hos sygeplejerske – MFR 1 – ingen børneundersøgelse.

2 år: Ingen vaccination, men børneundersøgelse hos lægen.

3 år: Ingen vaccination, men børneundersøgelse hos lægen.royalty free happy child drawing

4 år: Vaccination hos lægen – MFR 2 og børneundersøgelse.

5 år: Vaccination – Difteri-Stivkrampe-Polio-revaccination og børneundersøgelse ved læge. Herunder synsundersøgelse før skolestart.

12 år: Vaccination hos sygeplejerske – HPV (kun piger) – i alt 2 vaccinationer indenfor 6 mdr. Der har været en del blæst om formodede alvorlige bivirkninger. Læs mere her

Information om vaccinerne:

Enhver vaccination har en risiko for bivirkning. Enhver af de sygdomme som der vaccineres imod, har en risiko for blivende følgesygdom. Det er derfor vi vaccinerer. Risikoen for skade ved sygdommen er større end risikoen for bivirkning ved vaccination.

Infanrix hexa:  Bliver den nye grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Beskytter mod seks sygdomme: Difteri, tetanus, kighoste, polio, Hæmophilus Influenzae B-infektion og Hepatitis B.  Gives når dit barn er 3, 5 og 12 mdr. Beskyttelsen mod Hepatitis B infektion skulle herefter være livslang.  Bivirkninger er de sædvanelige: hos ca 10%: appetitløshed, unormal gråd, uro, træthed, feber <38 ¤, lokal hævelse, smerte og rødme.  Meget sjældent: diare, opkastning, feber > 39¤, reaktion lokalt ved indstiksstedet der er > 5 cm. Kontakt læge i givet fald.

MFR (paraplyvaccination): Alle børn tilbydes og anbefales vaccination, når de er 15 måneder og når de er 4 år (gælder fra 1/4 2008 – ældre børn vaccineres som tidligere i 12-års alderen). Formålet med vaccinationen er, at udrydde mæslinger, fåresyge og røde hunde, fordi disse sygdomme i enkelte tilfælde udvikler sig meget alvorligt. Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, heraf halvdelen med varige mén. Fåresyge kan medføre hjernehindebetændelse (meningitis) og høretab. Dertil kommer, at den hos voksne mænd kan medføre en betændelse i testiklerne, som kan resultere i nedsat evne til at få børn. Røde hunde er især farligt under graviditet for fosteret. Sygdommen er stadig ikke udryddet. Der smittes fortsat gravide, som må have abort.

MFR vaccinen indeholder levende, men svækkede virus. Barnet kan efter vaccinationen få nogle symptomer, der i mild form minder om sygdommene. Alvorlige komplikationer ved vaccinationen er sjældne og meget sjældnere end ved selve sygdommene. Enkelte danner ikke antistoffer mod alle tre sygdomme – derfor er det nødvendigt at vaccinere 2 gange.

Pneumokok vaccinationen: Efter indførelsen af Hib-vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokok-bakterien og pneumokok-bakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størt, når de er under 2 år. Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule- eller lungebetændelse. De alvorligste former ses, når bakterien spredes i blodbanen og giver anledning til blodforgiftning og meningitis. Børn over 4 år har meget lille risiko for at få alvorlig pneumokok-sygdom. Før vacccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pneumokok-sygdom hos børn under 2 år. Det forventes, at vaccinationen mod pneumokokker kan forebygge omkring 50 tilfælde af alvorlig sygdom samt 1 dødsfald om året. Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber og det er almindeligt med rødme og hævelse ved vaccinationsstedet.

HPV-vaccination: Alle piger tilbydes HPV-vaccination mod livmoderhalskræft som 12-årige. Vaccinationen kan gives samtidig med den sidsteMFR-vaccination. Vaccinationen skal gives 2 gange indenfor et halvt år. Vaccinen forebygger livmoderhalskræft og beskytter bedst inden den sexuelle debut.

Der har været en del blæst om HPV vaccinen og eventuelle alvorlige neurologiske bivirkninger hos unge piger. Efterhånden er mistanken manet til jorden efter undersøgelser i Danmark og Norden. I lægeklinikken er vi helt enige om, at have tillid til, og følge Sundhedsstyrelses udmeldinger.  Der findes ikke evidens for, at vaccinen har bivirkninger der kan sættes i sammenhæng med de neurologiske symptomer, som på de sociale medier syntes at vise, at ramme de sportslige aktive piger. Der pågår fortsat en grundig udredning og forskning i de tilfælde, for at kunne påvise en sammenhæng. Indtil nu er udmeldingen klar, der er ikke påvist en sammenhæng og, at der fortsat er langt flere gode grunde til at lade sig vaccinere end til ikke at blive det.
Klik på linket og læs den endelige redegørelse om formodede bivirkninger til HPV vaccinen, og bliv beroliget.
I lægeklinikken lader vi naturligvis også vores egne døtre vaccinere.