Klinikken tilbyder

docLægeklinikken tilbyder:

blodprøvetagning dagligt – nogle dage fra kl. 07:15

akutte blodprøvekontroller: blodprocent (Hgb), blodsukker (BS), langtidsblodsukker (HbA1c), CRP (hurtigt infektionstal), Leuko-diff (avanceret infektionstal analyse), INR (blodets fortyndingsgrad under Marevan behandling). Patienten skal kontakte klinikken pr. telefon eller over e-portalen mhp. svar på prøver.

Urin-analyser: urin stix for infektionstegn (svar direkte), urindyrkning for bakterie resistens (svar dagen derpå), urin HcG (graviditetstest med svar direkte).

Sårbehandling.

Elektrokardiogram (EKG).

Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri).

Priktest/RAST-test (allergitest) og generel allergiudredning.

– Hyposensibilisering.

Vaccinationer og rådgivning ved rejser.

Tympanometri (øre test for væske i mellemøret).

Diabetes: udredning og kontrol.

Astma: udredning og kontrol.

KOL (rygerlunger): udredning og kontrol.

– Udredning af forhøjet blodtryk og kontrol. Lægeklinikken har blodtryksapparter som vi låner ud til test hjemme. Hør nærmere.

– Undersøgelse for ortostatisk hypotension

– Distal blodtryksmåling hos alle ikke-diabetikere. Hvis du er diabetiker vil du blive henvist til Hillerød Hospital

Osteoporose: udredning og kontrol.

- Demens: udredning og kontrol.

Inkontinens: udredning og opfølgning

Vægttab samtaler og kontroller.

Rygestop samtaler.

– Antabus udlevering og opfølgning ved alkohol misbrug.

– Nedtrapning af medicinforbrug/misbrug.

– Udfærdigelse af diverse attester.