Klinikkens Værdigrundlag

autumnVores Lægeklinik er funderet i et fælles ønske om, selvfølgelig at sætte patienten i centrum, men også at dette centrum skal ses i en fælles samfundsramme. Individet i gruppen. Midlet er høj lægefaglig kvalitet, en hollistisk tilgang til den enkelte  og en informeret samfundsinteresse. Vi aflæser det ved en høj patienttilfredshed. Der sker en hurtig udvikling indenfor det lægevidenskabelige område, både i forhold til udredning, diagnose og behandling. Vi følger de nyeste Lægefaglige Guidelines og deltager hyppigt i videre- og efteruddannelseskurser. Samtidig har vi begge ben forankret i lokalområdet i Helsingør og deltager aktivt lægeligt heri. Vi har et fantastisk godt Team af sygeplejersker – Mathilde, Line, Berit og Ida der ligesom os, fordrer høj faglig standard og service. Ligesom lægerne deltager sygeplejerskerne løbende i kompetencegivende kurser.

Vi er fokuserede på patientens trivsel og fastholdelse af deres sundhed. Hver patient ses i lyset af fysiske, psykiske og sociale forhold og disse forhold tages med i vores individuelle tilgang og behandling. Vores vigtigste opgave er, at være sundhedsfaglige samarbejdspartnere og således støtte og vejlede patienten, således at han/hun kan varetage ansvaret for egen sundhed, bedst muligt. Vi ser på denne måde os selv og vores patienter som samarbejdspartnere i sundhed.

Vi arbejder til stadighed på, at gøre tilgængeligheden bedre. Vi har lange åbningstider 3 dage om ugen og tidlige åbningstider 2 dage om ugen. Vi har siden januar 2016 indført “Tid samme Dag” – Ingen ventetid hos Lægen.  Samtidig bemander vi telefoner om formiddagen med ekstra sygeplejerske.

Internt i lægeklinikken vægter vi arbejdsglæde højt, hver dag. Det skal være rart at være på arbejde. Vi holder to gange om året faglig personale dag på Marienlyst, hvor vi slutter af med at tale om arbejdsglæde. Arbejdsglæde er for os, god stemning og hygge, trods en travl hverdag. Altid en god og hjælpsom tone. Arbejdsglæde er at føle, at man gør et godt stykke fagligt arbejde. Arbejdsglæde er også masser af kram hver dag. Arbejdsglæde er også tidssvarende og hyggelige rammer i klinikken. Vi føler os godt tilpas i klinikken.

Venlige hilsner

Familielægerne Helsingør